9.2.2018

Návod na montáž plotových panelů

Potřebný základní materiál:

  • Plotový panel – dle požadované výšky
  • Sloupek –obvykle ve výšce panelu plus 0,5 m, vzdálenost mezi sloupky dle délky panelu
  • Příchytka plotového panelu – množství na 1 sloupek dle výšky panelu, na výběr máte několik různých druhů

Betonáž sloupků:

Před samotným vrtáním děr je potřebné si vyměřit linii, ve které bude oplocení postaveno, a tuto si označit provázkem nebo jiným způsobem. V této linii si dle délky použitých panelů vyměřte místa pro sloupky (šířka panelů je zpravidla 2,5 m, v tomto případě je doporučená světlá šířka mezi sloupky 2480 mm, nebo osová vzdálenost sloupků 2520 mm – ideální je při vyměřování použít jeden plotový panel k přiměření).V těchto vyznačených místech vyvrtejte díry pro sloupky. Je potřebné, aby dosahovaly až do nezamrzající hloubky, měly by tedy být hluboké alespoň 80 cm. Do připravených děr zabetonujte sloupky, pro jejich přesné usazení použijte vodováhu, kterou zkontrolujte kolmost sloupku. Dbejte také na stejnou výšku sloupků (pomůže Vám opět napnutý provázek). Je velmi důležité, aby sloupky byly zabetonovány přesně co se týká vzdáleností, směru, výšky i kolmosti! Následně je beton potřeba nechat nejméně 2 dny vyzrát.

Montáž plotových panelů:

Na zabetonované sloupky připevněte postupně panely.  Připevníte je příchytkami panelů zpravidla z vnější strany oplocení. Počet příchytek volte dle výšky plotového panelu, pro sousedící panely na rovném úseku plotu jsou příchytky vždy společné. Na rohové sloupky budete potřebovat navíc příchytky ploché, které nainstalujete na bok (širší stranu) sloupku.
U různých plotových systémů je způsob instalace v některých detailech odlišný, rádi Vám případně poradíme na uvedených kontaktech.

Přizpůsobení rozměru panelů délce oplocení:

Panely je možné v případě potřeby zkrátit vždy za svislým drátem. Takto zkrácený panel instalujte standardním způsobem.

Oplocení s podhrabovými deskami:

Pokud budete instalovat oplocení s podhrabovými deskami, je potřebné o výšku desky zvýšit i výšku sloupku. Mezi sloupky udělejte rýhu, do které zapustíte podhrabové desky. Dalším potřebným materiálem jsou průběžné držáky podhrabových desek, šrouby na jejich upevnění a podhrabové desky samotné. Držáky na každou stranu sloupku připevněte samořeznými šrouby do výšky dle požadovaného zapuštění desek. Betonové desky volně vložte do držáků, přihrňte je zeminou a dále pokračujte výše uvedeným způsobem.

Oplocení s ostnatým drátem nebo žiletkovou páskou:

Ostnatý drát lze instalovat dvojím způsobem:

  • připevněním bavoletů na sloupky, na které lze instalovat tři řady ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky
  • použitím vyšších sloupků, kdy na přesahující výšku sloupku upevníte příchytky napínacího drátu dle požadovaného počtu (1 – 5 ks) a těmito následně vedete ostnatý drát, resp. žiletkovou pásku

Další novinky

Nechte se inspirovat nejnovějšími trendy v oplocení
2.8.2019

Nechte se inspirovat nejnovějšími trendy v oplocení

Gabionové koše patří ke stálicích oplocení posledních let. Zajišťují dostatek soukromí díky neprůhlednosti a zároveň představují jedinečný architektonický prvek zapadající díky svému přírodnímu vzhledu jak do zahrady, tak i jako

Doporučujeme - výhodná nabídka pro všechny